Připravujeme

Přehled akcí na měsíce říjen a listopad:

   Zdravíme všechny aktivní lidi pro Pána a pro práci na Jeho vinici: Povzbuzujeme Vás všechny, abyste vytrvali v díle, které Vám Pán uložil, pokud se setkáváte s nepochopením, jste unaveni z "dlouhého běhu" a další průvodní jevy této někdy těžké, ale důležité služby, připomínáme Vám pár...