Nejčastěji používáme oblíbený leták "Dopis pro Tebe“, který čtenáře citlivě uvádí do biblické tématiky: vznik Písma, časové rozpětí, autoři, důkazy o historické autenticitě, ale hlavně podstata obsahu s centrem pozornosti na osobu Ježíše Krista. Možnost odběru i v češtině pro porovnání. Cena je jednotná: 20,– Kč.  – Jen pro cizí zájemce, stálí podporovatelé naší služby vyžádané tiskoviny neplatí.
Pokud do nabídkového listu pověsíme jiný leták, uvedeme jeho název...