Tato nabídka obsahuje nejméně titulů, z důvodu nákladnosti, ale i nevhodnosti pro první kontakt s dotyčným (mnoho textu může čtenáře odradit). Uvedli jsme jen ty výtisky, u kterých je celosvětově příznivá cena. Jsou také určeny pro vážné zájemce, kteří již přečetli Evangelium a chtějí získat další informace o víře v Ježíše Krista. V případě zájmu o jiné překlady Nového Zákona se prosím obraťte na jinou misijní nebo biblickou společnost... Můžeme Vám v tom poradit, pokud nám napíšete své dotazy.

Nový Zákon

Somálsky

Cena: 200,- Kč

Arabsky

Cena: 200,- Kč

Persky

Cena: 200,- Kč

Turecky

Cena: 200,- Kč

Tigriňsky

Cena: 200,- Kč