Vítáme Vás na těchto stránkách, které jsou věnovány misii a těm z Vás, kteří v ní jste nějakým způsobem zapojeni, či o tom teprve uvažujete, nebo se o ní chcete nejprve, než se do toho obujete (a to doslova – Ef.6:14,15), dozvědět něco bližšího... Jsme přesvědčeni, že všichni křesťané by měli být součástí celosvětové misie a podílet se na ní skrze své vyjádření služby Bohu, které třeba i zdánlivě nevypadá jako misijní. Proto věříme, že z těchto stránek mohou čerpat i další služebníci, nejen misionáři.

   Kristus je středem našeho života a naší práce, stejně tak, jako by měl být středem každé jiné služby, pokud má být pravá (ne humanistická). Tudíž i když třeba stojíte v odlišné službě Bohu, na jiném místě, Kristus je naším prostředníkem a vzájemně nás spojuje. Nechápejme proto prosím naše služby odděleně, ale rozumějme, že každý svým způsobem, tak, jak je mu dáno, sloužíme společně Jednomu.

   Klademe si za cíl přinášet Církvi, tedy věřícím lidem, více informací o misii, přiblížit jim ji formou prezentací, přednášek, článků, svědectví, fotografií, ale třeba i krátkodobých zahraničních misijních výjezdů tak, abychom narušili představu (pověru), že misie je něco zvláštního, či speciálního, určeného pro nějaké „pomazané“ jedince. Rádi bychom ukázali na to, že misie je něco normálního, co se týká každého křesťana a chtěli bychom proto naší činností, ale i skrze tento web přispět k pochopení a realizování tohoto mnohdy opomíjeného úkolu Církve.

   Z tohoto důvodu, že toužíme, aby se misie dotkla širokého spektra křesťanů různých vyznání, je naše služba otevřena všem věřícím bez rozdílu. Zároveň nespojujeme naší činnost s žádnou konkrétní církví, aby nevznikl dojem, že prezentujeme učení té které denominace, nebo prosazujeme její zájmy. Sloužíme Bohu, nikoli instituci. Individuální členství v církvi je osobní záležitostí účastníků našeho hnutí a není spojováno s veřejnou službou, která plyne směrem „ven“, ani nemá ovlivňovat (přetahovat) další účastníky našich akcí.

   Misie je živá věc, která se vyvíjí, roste. Mění se místo, kde se děje, mění se lidé, kteří ji dělají, mění se lidé, kterým je určena a tím, jak se mění doba, ve které žijeme, se nutně musí měnit způsoby, jakými je vedena... To znamená: bude se měnit i tento web, kam budeme různě přidávat nové příspěvky a postupně tak doplňovat celý obraz toho, co a jak děláme, + to, čemu věříme a jak se s námi můžete na společném díle sjednotit. Proto nepovažujte naše stránky nikdy za hotové, ale sledujte, co je nového.

   Přejeme Vám krásné čtení a hlavně čerstvou inspiraci Svatého Ducha!

Novinky

Červenec

09.07.2015 18:15
   Co je nového ve službě cizincům žijícím v České republice: Začátkem července jsme se zúčastnili v počtů tří dobrovolníků Dětské konference, která běžela paralelně s "velkou Křesťanskou konferencí". Zde jsme měli seminář o této službě pro děti ve věku 7–10 let, který byl velice úspěšný:...

Červen

12.06.2015 15:37
   Na náš web jsme vyvěsili slibovanou nabídku misijních výjezdů na letošní prázdniny, čtěte: zde... Těšíme se, že se mnoho z Vás k nám na letošek přidá, a že toho společně uděláme mnoho pro našeho Boha! 

Květen

27.05.2015 12:34
   Zdravíme všechny své spolupracovníky a čtenáře těchto stránek, jsou tady novinky, a to krátká zprávička z misijní cesty, ze které jsme se právě vrátili... Přejeme příjemné čtení a v nejbližší době sem vyvěsíme nabídku na letní misijní výjezdy, které právě začínáme organizovat, tedy...

Březen

10.03.2015 16:04
Zdravíme své čtenáře a přinášíme novinky v misijní službě národům:  Ta první je pro Ty z Vás, kteří ještě uvažujete o jarním misijním výjezdu: oznamujeme na 31. března uzávěrku tohoto misijního výjezdu, tedy do tohoto data je možné se závazně přihlásit, pak budou naplněná auta a během dubna už...

Pozvánka na jarní misijní výjezd

19.02.2015 11:08
   Do rubriky Akce-co se chystá jsme vložili pozvánku na misijní výjezd, který se koná za dva měsíce... Jinými slovy: ,,Jakmile sleze sníh, vyrážíme opět na cesty..." 8-)     Více čtěte zde...

Únor

30.01.2015 19:03
   Zdravíme své pravidelné čtenáře a upozorňujeme na změnu emailové adresy našich stránek!!! Ode dneška je v provozu tato emailová adresa: buhnarodu.cz@gmail.com Také byla provedena změna adresáta/odesílatele v tomto mailu na: "Admin" -což prostě znamená administrátor (tedy myšleno...

Leden 2015

22.01.2015 20:57
   Zdravíme své čtenáře a všechny zájemce o misii z řad české církve! Přinášíme zběžný přehled, co je nového: Na přelomu starého a nového roku proběhl vánoční misijní pobyt, o kterém se více můžete dočíst v tomto ohlédnutí... V bezprostřední blízké době se chystá výjezd dvou bratrů...

Pozdrav a zpráva z „Roku odpočinutí“

01.10.2014 10:00
      Vážení příznivci misie, čtenáři těchto stránek!    Posílám Vám dnes další z řady “netypických“ zpráv, tedy zprávu o tom, jak vypadá takový „Rok odpočinutí pro Pána“, neboli „Milostivé léto Hospodinovo“:    Zprvu, když jsem uslyšel tuto výzvu od Pána, ať...

Změny v chodu služby cizincům – misii mezi národy žijícími v ČR

03.07.2014 15:47
   Zdravíme Vás, své čtenáře a spolupracovníky na Božím díle, na kterém jsme vzájemně spojeni! V naší službě nastaly některé novinky či změny, na které Vás chceme tímto upozornit:    První je, že jsme vyvěsili nabídku misijního výjezdu do Řecka, kam jedeme na podzim a na který...

Odkazy na biblické verše

17.10.2013 14:23
   Pro snadnější čtení našich stránek jsme vytvořili u biblických veršů odkazy na konkordanci, kam se můžete snadno podívat a kde si můžete příslušný verš přečíst v kontextu biblické pasáže...
<< 1 | 2 | 3 | 4

Katalog

Služby

13.03.2019 08:27
   Vedle evangelizačních materiálů, které si u nás můžete objednat pro Vaší vlastní misii, můžete využít námi nabízené služby, jsou to:    Prezentace misie ve Vašem společenství. O co se jedná? Misie je součástí života křesťana, je součástí života Církve. Každý křesťan má proto...