Zahraniční misie

   Určitě víte, že naším hlavním přáním je probuzení v Česku, proto se za něj nejen modlíme, ale evangelizujeme všude možně po celé republice (podle hesla „modli se a pracuj“, kdy misii či evangelizaci považujeme za práci, nikoli za službu). Proč tedy ještě dělat misii v zahraničí?!

   Hlavní důvod je ten, že věříme, že probuzení v Česku Bůh neplánuje pro Česko, ale pro celou Evropu. Probuzení u nás se má stát epicentrem pro celý kontinent a ze srdce Evropy, tedy z Česka, se toto hnutí přelije do celé Evropy. Proto je nutné se na tuto dobu připravit předem a již nyní jezdíme na různá místa, abychom navázali kontakty v národních církvích, poznali mentalitu tamních lidí, zakusili duchovní atmosféru a vůbec porozuměli místním poměrům. Nechceme se zkrátka stát křesťany „okresního formátu“, ale chceme vnímat celý svět, který leží Bohu na srdci a rozumět, jaká bude Jeho vůle pro nadcházející dobu.

   Jak děláme misii v cizině? Je to zejména skrze krátkodobé misijní výjezdy, které nezaberou příliš času a nejsou moc nákladné, navíc nevyžadují, tak jako u stálých misionářů, aby se její aktéři naprosto zřekli domova, přátel, příbuzných či zaměstnání... Zkrátka stačí vybrat pár dní dovolené a vyrazit!

   Tyto cesty můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to jedno až dvoudenní výjezdy do blízkých zemí (zejména Německo a Rakousko) a několikadenní cesty, zpravidla delší než týden, do vzdálenějších zemí Evropy. Informace o obou typech výjezdů najdete též v rubrice Akce, kde si můžete přečíst něco o našich minulých cestách, ale dozvědět se i to, kam se plánujeme vydat příště a možná se k nám přidáte?!

   Máme opravdu dobré zkušenosti s tímto typem misie, neboť se jí zpravidla účastní i lidé (jejich pohledy najdete v rubrice Svědectví), kteří by jinak na misii ve svém okolí nešli, takto si to mohou vyzkoušet „nanečisto“ na cizí půdě a mnohdy se zapojují i po návratu domů, ve svých sborech a ve svém okolí... Dále je to pomoc pro mnohé mladé lidi, kteří hledají své životní povolání v Bohu, doma se jim nedařilo objevit Boží vůli pro sebe, ale na zahraničních výjezdech k nim Bůh silně promlouval a po návratu nabyli jistotu pro svoji budoucí službu. Když už jsme u mladých lidí, podotkněme, že se nejedná pouze o otazníky týkajících se služby, ale i kolem výběru školy či budoucího zaměstnání. I v tomto případě tyto cesty mnohým napověděly o dalším profesním zaměření...

   Také sloužíme-li mezi lidmi cizích národů a navštívili-li jsme jejich zemi, více se otevírá komunikace s nimi, lépe si vzájemně rozumíme...

   Do budoucna také plánujeme založit v zahraničí své vlastní misijní stanice, na některých místech, kam jsme se vrátili již opakovaně, se k tomu nabízejí příležitosti... Nejen, že jsme našli otevřené dveře, kde bychom mohli dělat svoji misii dlouhodobě a cíleně, ale také tam nacházíme vhodný prostor a i určití lidé prožili tuto oblast silně ve svém srdci jako své možné budoucí působiště. Pokud se vše bude zdárně vyvíjet a vyšleme tyto lidi, naplnili bychom tím smysl krátkodobých výjezdů, a to, že by přerůstaly v dlouhodobou misii!