Červenec

09.07.2015 18:15

   Co je nového ve službě cizincům žijícím v České republice: Začátkem července jsme se zúčastnili v počtů tří dobrovolníků Dětské konference, která běžela paralelně s "velkou Křesťanskou konferencí". Zde jsme měli seminář o této službě pro děti ve věku 7–10 let, který byl velice úspěšný: děti se pomocí her naučily rozeznat evangelizační filmy a vyznat se v různých národnostních a jazykových skupinách. Po té se měly zamyslet, který jejich spolužák je z jakého národa, vybrat si patřičné evangelizační DVD a po skončení prázdnin mají úkol je předat svému novému kamarádovi. V průměru si každé dítě vzalo 4 tato DVD pro konkrétního člověka, z čehož jsme měli velikou radost, zvláště porovnáme-li takové nasazení s odezvou na výzvu, kterou pokládáme většinou dospělým lidem... Zde jsou pak reakce o poznání slabší... Dále jsme měli ještě seminář o sebevydání se Bohu a večer modlitební za konkrétní národy a uprchlíky.

   Momentálně jsme v Ústí nad Labem, kde se účastníme misijního výjezdu partnerské církevní organizace: pomáháme zde s různými programy, ale sledujeme i náš cíl, tedy všechny národy a trénujeme zájemce pro tuto práci...

    V nejbližší době jedeme na misii mezi uprchlíky do Srbska, kam se ještě teoreticky můžete přihlásit zhruba do 20. 7. Pro ty z Vás, kteří to již nestihnete, ale máte zájem se s námi vydat na cesty, jsme připravili zajímavou akci na září, a to: Putovní misijní výjezd po Česku – prostudujte nabídku, a koho by zaujala, ozvěte se, napíšeme Vám více informací!

   Děkujeme za pozornost těmto řádkům, těšíme se na Vaše maily a ještě více na osobní setkání s Vámi při naplňování "Velkého poslání"!

                                              Váš Admin