Naše služby

02.02.2018 14:56

   Vedle materiálů, které si lze v našem katalogu objednat, nabízíme i své služby jednotlivcům, různým křesťanským spolkům, skupinkám, sborům, farnostem a dalším organizacím. 

   Co zahrnuje naše nabídka: Jsou to motivační setkání, na kterých můžeme povzbudit do služby začínající zájemce v oblasti misie (ale např. i váhající, stagnující, atd. 8-) Na těchto setkáních nemluvíme pouze teoretické návody či necitujeme samotné Písmo (izolovaně, odtržené od reálné zkušenosti), ale vycházíme z naší letité praxe, tedy máme hodně osobních příkladů, fotografií i videí z našich misijních akcí, vlastních poznatků, atd.

   Dále máme vypracovaný kurs ohledně různých národností, opět doplněný fotografiemi a videi, ale i dalšími údaji, ať už statistickými, historickými, atd. Lekce přibližují kulturu a náboženství jednotlivých národů a připravují posluchače na citlivé překročení prahu cizí kultury. Naše povídání je podtrženo osobní zkušeností ze služby těmto jednotlivým národům. Kurs je možné zorganizovat buď celý, nebo jeho jednotlivé lekce o vybraných národech. Ve zkratce, pro představu: Dozvíte se, jak pozdravit, jak je to s oblékáním, stravováním, co a jak brát do ruky (a do které 8-), jakým gestům se vyvarovat (nebo jakým tématům v hovoru 8-). A podobné věci...

   Pokud byste rádi začali s touto službou ve Vašem městě či okolí, a nevíte, jaké národnosti u Vás žijí, uděláme Vám přímo průzkum národnostní skladby u Vás.

   Vedle teoretické přípravy pořádáme také praktické tréninkové a výcvikové výjezdy, v tuzemsku i zahraničí. Je buďto možné se zúčastnit některého z našich výjezdů (pro představu, jak vypadají, můžete navštívit historii těchto akcí), nebo po zvážení Vašich specifik a preferencí můžeme nějaký výjezd ,,ušít Vám na míru". 

   Poslední naše nabídka: Nebyli bychom asi misionáři, pokud bychom nenabídli samotnou misii 8-) Takže kdo má zájem ve svém městě o misijní práci a ví, že na ni nestačí, nebo na ní nemá lidi, můžeme přijet, přivézt si vlastní tým a posloužit Vám takto sami.