Prosinec

09.12.2016 20:13

   Zdravíme své čtenáře a přinášíme, v tomto roce poslední, aktuality: Jak jistě víte, na závěr roku je připraven misijní výjezd do Srbska mezi uprchlíky. Tato akce začíná již po víkendu, v úterý... Kapacita tohoto výjezdu, tedy 10 lidí, se naplnila velice brzy po uveřejnění nabídky na našem webu, což nám jasně ukazuje, že tento vánoční čas si našel své přívržence, každý rok máme mnoho zájemců... Také nás těší, že vidíme zájem o zahraniční výjezdy, je to pro nás důkazem, že akce, které pořádáme, mají mezi Vámi odezvu a chceme i nadále vytvářet podobné příležitosti k misii a nabízet je široké křesťanské laické veřejnosti.

   Ještě bych se tu pozastavil nad výše zmíněným číslem 10-ti: Obvykle byl (a stále je 8-) velký zájem o tyto akce a hlásil se velký počet účastníků, největší námi pořádaný zahraniční výjezd měl 16 lidí a tuzemský 26. Vše se tím ale dost komplikovalo, např. než jsme se všichni vystřídali na WC, ve sprše, či v kuchyňce, tak vše trvalo příliš dlouho, dále domluva v takovém počtu lidí bývá dosti komplikovaná, ale také byly potíže s dopravou, museli jsme jezdit třemi auty, což se špatně jede v řadě za sebou, v hromadných dopravních prostředcích to pak bylo ještě o dost spletitější... Nakonec jsme se ve službě rozhodli, že si stanovíme jakýsi „strop“, tedy počet lidí, kteří mohou tvořit tým. Usnesli jsme se právě na počtu 10, což je pro nás nejpraktičtější (dva vedoucí, z nichž si každý bere na starost dvě dvojice učedníků).

   Proto od určité doby vždy po naplnění kapacity děláme uzávěrku a občas se stane, že musíme někoho již odmítnout, případně mu doporučit, aby se přihlásil na příští termín... stejně tomu tak bylo i tentokrát, kdy jsme museli odmítnout již 3 zájemce...

   Takže nejsou to jen výjezdy, co se děje v naší službě: V poslední době jsme pracovali na dotiscích některých Evangelií, která jsme již rozdali, abychom měli opět v zásobě do budoucna. U řady z nich jsme pozměnili formát, aby se lépe přenášela v kapse či v kabelce těm, kteří s nimi pracují 8-), ale i se lépe uskladňují např. uprchlíkům, kteří mají plno věcí a nechtějí si Evangelium zmuchlat v batohu, tak se jim takto hezky vejde do nějaké boční kapsy 8-) -a mají Jej i potom pěkně u ruky 8-) 8-) 8-) 

   Vedle dotisků jsme též pracovali na dalším jazyce, který dosud nebyl v naší nabídce, avšak mluvčí tohoto jazyka žijí v Česku, a tak jsme mysleli i na ně 8-) Nově si tedy můžete z našeho katalogu objednat Evangelium v uzbeckém jazyce, takže již nyní můžete navštívit občerstvení Kebab ve Vašem okolí, zaposlouchat se do řeči obsluhujících, případně vyzjistit, odkud jsou a pak si pro přítomné Uzbeky zamluvit příslušný počet výtisků 8-)

   Co se děje dále a co chystáme do budoucna: Takže nyní, mezi jednotlivými výjezdy, jsme zůstali s Luckou na Balkáně, abychom provedli průzkum dalších možností misie, které by se zde eventuelně mohly naskýtat pro českou církev. Jsou to dvě roviny: samozřejmě uprchlíci, kteří tím, jak postupně vlády uzavírají své hranice, vyhledávají nové možnosti dopravy do Evropy, otvírají se tak nové trasy a nová centra jejich koncentrace. Za druhé jsou to zapomenuté muslimské oblasti Balkánu, kde místní nemají mnoho příležitostí slyšet nebo číst Evangelium, ale podle našich zkušeností po Něm touží a jsou Mu velice otevřeni... 

   Jen ve zkratce, čeho se týká náš průzkum: Jsou to turecké čtvrti v křesťanských městech, život albánské menšiny v Makedonii, současnost tradičně smíšené muslimsko-křesťanské Albánie a stav křesťanství v regionech tohoto poloostrova. Ohledně uprchlických tras pak hlavní a vedlejší silnice, velká města, hraniční přechody, oficiální tábory různých institucí a nelegální tábory poblíž dopravních uzlů, jako různá nádraží, atd. Značný počet uprchlíků např. ví, že registrací v institucích se jim uzavírá cesta dále a tak volně stanují v přírodě či na benzínových stanicích, kam můžeme volně přijít a hovořit s nimi. To je podle našeho mínění momentálně nejotevřenější pole k misii: sem může přijít v podstatě kdokoliv se svojí nabídkou...

    Tento průzkum samozřejmě neděláme pouze pro sebe, ale pro celou církev: Kdokoli má zájem o tyto informace, rádi mu je předáme. Popravdě: naše aktuální poznatky jsou hodně vzdálené oficiálním statistikám a stejně tak obecně rozšířeným představám, jak je vidět, stále platí biblické: „To, co jsme na vlastní oči viděli, to, čeho se naše ruce dotýkali...“ 8-)

   Vedle průzkumu také využíváme zimní období ke studiu, tedy dříve se setmí a můžeme se tak zavřít ve svém domečku a studovat to, co obvykle v průběhu celého roku nestíháme pro jiné misijní aktivity... Pokud máme i nadále sloužit, je třeba se vzdělávat, abychom nejen udrželi krok s novými výzvami, ale také kvalitu vlastní služby, kterou se Vám snažíme předat: Chceme Vám dát ze sebe to nejlepší, a tak je třeba na tom také zapracovat, abychom se nezasekli někde v minulosti, v dosavadních zkušenostech, v dosažené úrovni poznání, atd.

    A co od nás můžete čekat v dohledné době? Zhruba od února povedeme nový misijní kurs pro jedno církevní společenství, s určitou frekvencí, to znamená, že se nám více zpravidelní režim služby a můžeme si takto do tohoto režimu přidat i další skupiny, máte li tedy zájem také u Vás uspořádat sérii přednášek na toto téma, ozvěte se nám, ať Vás můžeme navštívit, více se představit a případně domluvit podrobnosti o tomto kursu. Jen připomínáme: kurs se netýká teologie, ale národů a jejich specifik a je doprovázen praktickým tréninkem, kdy můžete získat vlastní zkušenosti, t.j. pokud si něco řekneme o nějakém národu, najdeme také v okolí jeho zástupce a půjdeme se s nimi seznámit, poslechnout si je, „přičichnout“ k jejich kultuře a předáme jim Evangelium. 

   Takže jsme rádi, že jako křesťané nemusíme pouze „přežívat“ v teoretické rovině, ale můžeme se směle pustit do nám svěřených úkolů, každý tam, kde jsme, nebo jak můžeme... Snad Vám k tomu alespoň trochu pomůže i naše služba?! S touto nadějí v srdci se s Vámi dnes loučíme a těšíme se na shledanou nad novými řádky v novém roce!

                                                                                                                                                  Jarda a Lucka