Služby

13.03.2019 08:27

   Vedle evangelizačních materiálů, které si u nás můžete objednat pro Vaší vlastní misii, můžete využít námi nabízené služby, jsou to:

   Prezentace misie ve Vašem společenství. O co se jedná? Misie je součástí života křesťana, je součástí života Církve. Každý křesťan má proto právo slyšet o misii, stejně jako dostal právo slyšet např. o zásadách, které změní jeho život, o výsadách, které má jako dědic Božího Království, nebo třeba o písních, které může zpívat Hospodinu... Písmo praví, že Bůh dal do Církve evangelisty (Ef. 4:11). Možná někteří sedí ve Vašem společenství, a teprve čekají na nějaký impuls, který jim pomůže vstoupit do tohoto povolání? Dovolte tedy svým členům slyšet o misii, o příležitostech, jak se osobně zapojit, aby neproseděli celý svůj křesťanský život na shromážděních a konferencích. Pozvěte některou misijní službu k Vám, v Česku jich působí několik, jedna z nich jsme i my.

   Vyučování o národech. Ve Vašem okolí jistě žijí příslušníci jiného národa. Pokud se k nim chcete přiblížit, porozumět jim nebo je lépe pochopit, potřebujete se o nich něco dozvědět. Na trhu jsou dostupné knihy, na internetu najdete videa. Pokud byste chtěli slyšet něco z našich zkušeností mezi těmito národy, připravíme Vám povídání a promítání podle Vašich potřeb.

   Misijní trénink. Máte Vy, nebo někdo z Vašeho společenství touhu vstoupit do misie? Jsme tu od toho, abychom Vám zprostředkovali určitou zkušenost, která Vám může napovědět, jak dál. Můžete se účastnit některé misijní akce, kterou pořádáme, anebo Vám po domluvě nějakou akci „ušijeme na míru“ 8-) – tedy zorganizujeme Vám misii ve Vašem okolí.