Ohlédnutí za 10 lety služby

Zahraniční misijní výjezdy II.

20.03.2021 17:27
   Dnes budeme pokračovat v našem vyprávění o počátcích zahraničních výjezdů, které se postupem let staly pevnou součástí naší služby…    Ano, pořád ještě jsme v tomto tématu „v počátcích“. Minule jsem povyprávěl o úplně prvních výjezdech, které organizoval někdo jiný, a já se...

Zahraniční misijní výjezdy

04.03.2021 19:47
   V našem vzpomínání jsme již probrali různá témata, většinou v tom pořadí, jak se různé události staly v řadě za sebou… Můžeme tedy pokračovat tím, co přišlo dále, a to byly misijní výjezdy mimo naši republiku, do zahraničí. Tyto nebyly původně vůbec v plánu – od začátku jsem chápal...

Cestování + jazyky (ještě jednou 8-)

04.12.2020 14:18
   Minulé dva díly byly věnovány cestování a jazykové průpravě misionáře, což jsou určitě dvě související věci – když někam jedete, také se tam chcete domluvit.    Mám zato, že jsem ještě tato témata nevyčerpal, a můžeme u nich ještě tedy zůstat 8-)    Takže co to...

Jazyky

05.11.2020 10:03
   Tak kde jsme to skončili minule? Ahá, už vím: Cirkus Azbukistán 8-) Ano, ano, tušíte správně, dnes bude řeč o jazykové vybavenosti misionářů 8-)    Samozřejmě: Misie a jazyky, to k sobě neodmyslitelně patří, jak by jinak vypadalo naše plnění příkazu Kristova: „Jděte ke všem...

Cestování

02.10.2020 19:55
   Tak minule jsme si napsali něco o našem karavanu, ale nejsme to jen my, kdo cestujeme karavanem, jsou to samozřejmě i další misionáři, kteří by nám také mohli napsat své příběhy, např. s jedněmi jsme se potkali na pobřeží v Řecku, když jsme byli na službě mezi uprchlíky, kteří se zde...

Karavan

01.09.2020 21:08
   Tak naše minulé téma bylo celkem obsáhlé, dalo by se shrnout do jedné myšlenky, a to, že jako dělníci na Boží vinici nejsme povoláni pouze sklízet plody, ale také průběžně pracovat na tomto vinohradu 8-)    Přemýšlel jsem, jaké téma bychom si mohli otevřít tentokrát, a vyšlo...

Ovoce – plody služby IV.

28.07.2020 17:04
   Sice jsem minule slíbil, že s tímto tématem už přestanu, ale nedá mi to, téma je to celkem zásadní a myšlenek k němu mám hodně, ta hlavní myšlenka je ta, že kvůli překroucenému chápání ovoce misie se vlastně skoro žádná misie nekoná: Lidé si to pletou, pak čekají nějaké zázraky, potom...

Ovoce – plody služby III.

26.06.2020 09:46
   Dnes (snad? 8-) uzavřeme téma, které teď zkoumáme, a to je ovoce služby. Takže minule jsem se zde snažil nabourat představu, že obracení lidí je úkol evangelistů, což je běžná představa většiny křesťanů… My evangelisté máme spíše něco začínat, poznávat nějaké kultury, vstupovat do...

Ovoce – plody služby II.

04.06.2020 13:14
Máme rozpracované téma „Ovoce služby“ – tedy zamýšlíme se, jaké jsou výsledky v misii, jak se dají tyto výsledky měřit, atd.    Tak opravdu: Hodně lidí se nás na to ptá, kolik lidí se obrátilo, atd. Ano, to je běžně rozšířená představa křesťanů, že obracení lidí (duší) je cíl misie...

Ovoce – plody služby I.

07.05.2020 15:22
Ohlédnutí za 10 lety naší služby národům v České republice XIX.    V minulých článcích jsme se trochu zamysleli nad rámcem misijní služby, tedy rámcem, v jakém (církevním) prostředí se služba rodí, pěstuje, udržuje, rozvíjí, plánuje, financuje, zlepšuje, předává z generace na generaci,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>