Jak můžete podpořit Vy nás

   Určitě budeme vděčni za finanční dary, bez kterých se tato služba neobejde... Zde je výčet toho, kam jdou vynaložené prostředky: Výroba a tisk evangelizačních materiálů (knižní výtisky a DVD) – s výrobou je též spojena potřeba skladovacích prostor. Dále pořízení a údržba technického vybavení (počítač, kopírka, projektor, telefon) provoz automobilu (pohonné hmoty, pojistky a opravy). Různé dílčí služby (překladatelské, grafické, a další). Vedle toho také naše osobní potřeby, zahrnující zákonem stanovené zdravotní a sociální pojištění.  V neposlední řadě Vaše dary poslouží k tomu, abychom s týmy mohli posloužit i v místech, kde buď není žádná církev, nebo ekonomicky slabá, aby s námi mohla nést náklady na službu lidem z cílové skupiny v jejich oblasti. 

   Způsob podpory je dvojí: Pokud chcete využít možnosti odečtu z daňového základu, použijte toto číslo účtu, vedené pod Křesťanským sdružením Tesalonika

                                    177544038/0300 Variabilní symbol: 0500

   Pokud nevyžadujete potvrzení o darech pro nároky na odečty z daňového základu, můžete službu podpořit i přímo, na naše osobní číslo účtu: 

                                                     1602258003/0800

                                                   Pro zahraniční převody: IBAN CZ570800000000160225

 

   Proč nás podporovat? Nepřijímáme žádné veřejné, státní nebo evropské dotace, jsme závislí čistě na darech věřících lidí, většinou jednotlivých dárců, nebo v menším měřítku také některých sborů či farností...  

   Těm z Vás, kteří jste se rozhodli podpořit naši činnost, tímto děkujeme! Zvláštní dík pak patří těm, kteří se rozhodli podporovat službu pravidelně, neboť v každé práci jsou pravidelné výdaje...

   Dále samozřejmě můžete nabídnout dary jiného charakteru, jako např. starší počítač, jazykovou učebnici, či jinou věc, ale i určitou praktickou službu, nebo svoji odbornou znalost či dovednost, která nám může na společném díle pomoci.

   To nejlepší nakonec: Vaše modlitby, které určitě potřebujeme, abychom byli správně vedeni Svatým Duchem tak, aby naše práce nebyla „akce pro akci“, ale abychom skutečně stáli v centru Boží vůle a uměli rozlišovat důležité od „naléhavého“ a plnili tak Jeho přání, a ne lidská očekávání. Další modlitební body jsou: ochrana v naší práci a milost ke kázání Slova (Ef.6:18–20).

   Ve všech výše zmíněných variantách Vaší účasti na našem díle Vám srdečně děkujeme!!!