Jak Vás můžeme podpořit

1. Skrze osobní návštěvu a prezentaci (případně s následnou besedou) motivovat a povzbudit Vaše společenství či jeho členy k misii.

2. Vybavit Vás evangelizačními materiály v různých jazycích, i v češtině.

3. Poskytujeme zájemcům vyučování ohledně misie a národů (jejich kultura, jazyk, náboženství, zvyky, + příslušné pasáže z Písma).

4. Osobní péčí uvádět evangelisty do jejich úkolu a pomáhat jim v růstu.

5. Vypravit do Vaší oblasti misijní tým na krátkodobou pomoc.

6. Zájemcům o misii umožníme udělat osobní zkušenost skrze krátkodobý výjezd po vlasti či do zahraničí, zprostředkujeme další kontakty na křesťany zabývajících se Vaším typem slyžby, dále ukážeme na různé domácí vysílající organizace, misijní stanice v zahraničí, jazykové kursy doma v ČR, příslušnou literaturu, atd. Představíme Vám různé projekty či misionáře dlouhodobě sloužící na různých místech...