Připravujeme

Březen-Duben

   Březen=měsíc daní, takže je jasné, co právě děláme 8-) Ano, trochu nějaké úřady, kolem nějaká misie, tak, jak je to u nás běžné, ale jen kolem Prahy, kam nás v uplynulém roce „zavál vítr“ 8-) -tedy myšleno přilehlé okolí, nějaké vesnice, ne vlastní metropole, pro kterou momentálně...

Únor–Březen–Duben–Květen–Červen–Červenec

   Po šťastném vykročení do nového roku jsme začali plánovat trochu dopředu 8-), takže dnes představíme naše plány rovnou na více měsíců, abyste měli čas vše zvážit, promyslet a případně se k nám připojit.     Únor: Na tento měsíc máme na výjezd určen tento termín: 20. 2. –...

Leden

   Začátkem roku máme očkováníčko, takže první týden budeme doma (tento čas vždy využíváme ke studiu, kterého máme ke své práci hodně a v karavanu se to opravdu moc nedá).     Na sobotu 13. ledna  jsme přijali pozvání od jedné skupiny evangelistů do Žamberka: Nechceme...

Listopad-Prosinec a dál... 8-)

   Zájemci o nějakou misijní zkušenost, kdo byste chtěli ještě „vyrazit“ v závěru tohoto roku, nebo se třeba jen sejít a společně plánovat něco na jaro, zde předkládám, jaké jsou možnosti: Kvůli úřadům, a podobně, budu (pravděpodobně sám ?) na přelomu listopadu a prosince v severních...

Přehled akcí na měsíce říjen a listopad:

   Zdravíme všechny aktivní lidi pro Pána a pro práci na Jeho vinici: Povzbuzujeme Vás všechny, abyste vytrvali v díle, které Vám Pán uložil, pokud se setkáváte s nepochopením, jste unaveni z „dlouhého běhu“ a další průvodní jevy této někdy těžké, ale důležité služby, připomínáme Vám pár...