Akce, které proběhly nebo se připravují...

   Protože Vás chceme přizvat k dílu, které se snažíme konat, máte možnost zjistit "o co jde" přímo na některé akci, kterou pořádáme, a o které si můžete zde předem nejdříve přečíst, co bude jejím cílem. Abychom Vás dostali do obrazu, jak akce probíhají, budeme tu zařazovat zprávy i z těch již proběhlých...

Připravujeme

Březen-Duben

   Březen=měsíc daní, takže je jasné, co právě děláme 8-) Ano, trochu nějaké úřady, kolem nějaká misie, tak, jak je to u nás běžné, ale jen kolem Prahy, kam nás v uplynulém roce „zavál vítr“ 8-) -tedy myšleno přilehlé okolí, nějaké vesnice, ne vlastní metropole, pro kterou momentálně...

Únor–Březen–Duben–Květen–Červen–Červenec

   Po šťastném vykročení do nového roku jsme začali plánovat trochu dopředu 8-), takže dnes představíme naše plány rovnou na více měsíců, abyste měli čas vše zvážit, promyslet a případně se k nám připojit.     Únor: Na tento měsíc máme na výjezd určen tento termín: 20. 2. –...

Leden

   Začátkem roku máme očkováníčko, takže první týden budeme doma (tento čas vždy využíváme ke studiu, kterého máme ke své práci hodně a v karavanu se to opravdu moc nedá).     Na sobotu 13. ledna  jsme přijali pozvání od jedné skupiny evangelistů do Žamberka: Nechceme...

Listopad-Prosinec a dál... 8-)

   Zájemci o nějakou misijní zkušenost, kdo byste chtěli ještě „vyrazit“ v závěru tohoto roku, nebo se třeba jen sejít a společně plánovat něco na jaro, zde předkládám, jaké jsou možnosti: Kvůli úřadům, a podobně, budu (pravděpodobně sám ?) na přelomu listopadu a prosince v severních...

Přehled akcí na měsíce říjen a listopad:

   Zdravíme všechny aktivní lidi pro Pána a pro práci na Jeho vinici: Povzbuzujeme Vás všechny, abyste vytrvali v díle, které Vám Pán uložil, pokud se setkáváte s nepochopením, jste unaveni z „dlouhého běhu“ a další průvodní jevy této někdy těžké, ale důležité služby, připomínáme Vám pár...

Proběhlé

Únor

   V únoru jsme měli naplánovanou akci v Regensburgu, ze které nakonec sešlo: Náš partner, který nás čekal na místě, nám oznámil, že musí zaskočit v práci za nemocné kolegy a nemůže nás tak přijmout a účastnit se společné akce. Jen na vysvětlení: Tento člověk, na kterého jsme získali...

Leden

   Začátek roku nám vyšel úplně skvěle, velice se nám dařilo a věříme, že tak „šťavnatý“ nebyl jen tento měsíc, ale že takový bude celý rok!     Strávili jsme 14 dní misijní cestou po východních Čechách. Celé to začalo pozváním od jedné evangelizační skupiny, které jsme...

Prosinec

   Závěr letošního roku proběhl tak, jak jsem předpokládal: Naše misie byla opět osobní, nemohli jsme již počítat s nějakými týmy či sbory, které by se připojili, a to vzhledem  k nadcházejícím svátkům a s nimi souvisejícími přípravami. Ale nevadí, i tak nám to ve třech šlo dobře...

Říjen-Listopad

   8-( V tomto období se nám příliš nedařilo: Začátkem října jsme měli menší závadu v autě, sebralo nám to dost času, který jsme strávili na dílně... Tím, že jsme kvůli záruce vázáni na konkrétní dílny, které jsou pouze dvě v Česku, jedna v Čechách, druhá na Moravě, konkrétně v Brně,...

Srpen-září

   V tomto období jsme konali osobní misii, bez týmů... Protože máme malé miminko, potřebovali jsme jej nejprve zvyknout na cestu autem (což šlo velice dobře, vždyť tady strávilo osm měsíců z devíti v bříšku -je to vlastně rodilý karavaňák 8-) Dále jsme se sami museli naučit, jak v nových...

Studijní měsíce: červen/červenec

   Trochu neobvykle píši dnes o proběhlých "akcích", i když to žádné akce "navenek" nebyly, přesto však i toto patří do (nejen 8-) naší služby, proto se chci o tom malinko rozepsat:    Takže jak víte, naše služba je velice exponovaná, stále jsme někde mezi lidmi, v terénu,...

Jarní misijní výjezd mezi uprchlíky na Balkáně

   Zdravíme se zprávou z naší poslední společné misijní akce: Začátkem května jsme využili státních svátků, jak je již naším zvykem, abychom si prodloužili dva víkendy a získali tak pár dní, které jsme chtěli věnovat misii... Cílem naší cesty bylo prozkoumat "balkánskou trasu", protože...

Vánoční misijní výjezd mezi uprchlíky v Srbsku

Vítejte na této stránce Ti z Vás, kteří uvažujete o účasti na nějakém misijním díle či akci. Tento článek by Vám měl posloužit jako inspirace, co se dá dělat, ale také jako ukázka naší činnosti, pokud máte otázky, co vlastně a jak děláme, a zda by byl pro Vás vhodný právě tento typ misie...  ...

Říjnový misijní výjezd v Srbsku

   Minulý týden jsme zakončili misijní pobyt v severním Srbsku, kde se na hranicích s Maďarskem pokoušejí proniknout do prostoru EU uprchlíci různých národností: Celkem nás tu společně sloužilo 6 lidí, navštívili jsme pohraniční městečko, kde se mezi vlakovou a autobusovou zastávkou...

První shromáždění křesťanských uprchlíků v Kostelci nad Orlicí

   Zdravíme své čtenáře a navazujeme na e-mailovou zprávu, kterou jsme Vám narychlo zaslali koncem minulého týdne: Ta se týkala plánovaného shromáždění pro křesťanské uprchlíky, konaného v Kostelci nad Orlicí, kde se nachází pobytové středisko pro uprchlíky a kam se v poslední době...

1 | 2 | 3 | 4 >>