Listopad 2023

   Na 14. 11. jsem pozván do Prahy na misijní kurs, kde mám zájemcům něco říci o naší službě. To znamená, že jedu do Prahy, cestou nějaká misie na Moravě či na Vysočině, to samé cestou zpět...

   V Praze se zdržím pár dní, abych nejen mluvil o misii, ale také nějakou udělal 8-) Snad se z kursu přihlásí nějací zájemci a trochu je vezmu do terénu?!