Zahraniční misie

   Určitě těžiště naší služby leží v Česku, proto se za Česko nejen modlíme, ale také postupně ve všech krajích evangelizujeme… Proč tedy ještě dělat misii v zahraničí?!

   Tím, že v naší republice žije mnoho cizinců (je to zhruba 10 procent), i kdybyste se na ně primárně nezaměřili, ale uděláte např. evangelizaci pro Čechy, zastaví se u Vás kolemjdoucí cizinci. Např. některé sbory odmítly naší nabídku spolupráce s tím, že se chtějí zaměřit na bezdomovce, narkomany, podnikatele, nebo jiné skupiny. Sami však ze zkušenosti víme, že právě mezi těmito skupinami je značné procento cizinců, např. mezi bezdomovci se objevují ti ukrajinští a polští, kteří přijedou vlakem, že se dá třeba v Praze (ale i jinde) lépe žebrat, dále hodně žebráků je z Rumunska, ale čas od času skončí na ulici nějací dělníci, kterým skončí zakázka, a oni neví, co dál, např. jsem potkal několik Mongolů, co hledali v koši na odpadky jídlo... Mezi narkomany jeden čas byla vlna Dagestánců, upozorňovali na to i terénní charitní služby, sám jsem potkal mnoho Arabů ze saharské oblasti, kteří původně přijeli obchodovat s drogami, postupem času se ale stali sami závislí. Můžeme také jmenovat černochy v centru Prahy, kteří nabízejí k prodeji drogy, Albánce v různých regionech, atd. O podnikatelích asi nemá cenu psát, většina cizinců žijících u nás podniká, vlastní zde firmu 8-)

   Takže kdo chce sloužit, i když si zatím myslí, že ne misijně 8-), může se seznamovat s dalšími národy a poznávat jejich kulturu. Sama návštěva cizích zemí, a obvzláště ta misijní, Vám přiblíží mentalitu tamních lidí, zakusíte duchovní atmosféru a vůbec porozumíte místním poměrům.

   Nechceme se také stát křesťany „okresního formátu“, ale chceme vnímat celý svět, který leží Bohu na srdci a rozumět, jaká bude Jeho vůle pro nadcházející dobu, jejímž znamením je právě migrace.

   Jak děláme misii v cizině? Je to zejména skrze krátkodobé misijní výjezdy, které nezaberou příliš času a nejsou moc nákladné, navíc nevyžadují, tak jako u stálých misionářů, aby se její aktéři naprosto zřekli domova, přátel, příbuzných či zaměstnání... Zkrátka stačí vybrat pár dní dovolené a vyrazit!

   Tyto cesty můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to jedno až dvoudenní výjezdy do blízkých zemí (zejména Německo a Rakousko) a několikadenní cesty, zpravidla delší než týden, do vzdálenějších zemí Evropy. Informace o obou typech výjezdů najdete též v rubrice Akce, kde si můžete přečíst něco o našich minulých cestách, ale dozvědět se i to, kam se plánujeme vydat příště a možná se k nám přidáte?!

   Máme opravdu dobré zkušenosti s tímto typem misie, neboť se jí zpravidla účastní i lidé, kteří by jinak na misii ve svém okolí nešli, takto si to mohou vyzkoušet „nanečisto“ na cizí půdě a mnohdy se zapojují i po návratu domů, ve svých sborech a ve svém okolí... Dále je to pomoc pro mnohé mladé lidi, kteří hledají své životní povolání v Bohu, doma se jim nedařilo objevit Boží vůli pro sebe, ale na zahraničních výjezdech k nim Bůh silně promlouval a po návratu nabyli jistotu pro svoji budoucí službu. Když už jsme u mladých lidí, podotkněme, že se nejedná pouze o otazníky týkajících se služby, ale i kolem výběru školy či budoucího zaměstnání. I v tomto případě tyto cesty mnohým napověděly o dalším profesním zaměření...

   Také sloužíme-li mezi lidmi cizích národů a navštívili-li jsme jejich zemi, více se otevírá komunikace s nimi, lépe si vzájemně rozumíme…

   Do budoucna také plánujeme založit v zahraničí své vlastní misijní stanice, na některých místech, kam jsme se vrátili již opakovaně, se k tomu nabízejí příležitosti… Nejen, že jsme našli otevřené dveře, kde bychom mohli dělat svoji misii dlouhodobě a cíleně, ale také tam nacházíme vhodný prostor a i určití lidé prožili tuto oblast silně ve svém srdci jako své možné budoucí působiště. Pokud se vše bude zdárně vyvíjet a vyšleme tyto lidi, naplnili bychom tím smysl krátkodobých výjezdů, a to, že by přerůstaly v dlouhodobou misii!