Jak můžete podpořit Vy nás

   Přijímáme dary, bez kterých není misijní služba myslitelná: Misie není služba, která by si sama na sebe vydělala, ani nevytváří produkt, který by vydělal na její chod. Věříme, že misie má vycházet z Církve, proto přijímáme dary pouze věřících bratrů a sester. Nečerpáme finance z žádných veřejných fondů, nějaké státní nebo evropské dotace, jsme závislí čistě na darech věřících lidí, většinou jednotlivých dárců, nebo v menším měřítku také některých sborů či farností...  

   Veškeré dary na naší činnost jsou dobrovolné, nemáme žádný rozpočet, tzn. žádná organizace nás neplatí ani nám nehradí náklady, vše je pouze na dobrovolnosti jednotlivců či církevních subjektů.

   Nepřijímáme také žádné dary ze zahraničí, myšleno americké dolary, tak jak mají ve zvyku některé organizace: Věříme, že služba národům je služba české církve cizincům, tedy my, Češi (a příslušníci české církve z jiných národů 8-), něco ne bereme ze zahraničí, ale naopak darujeme směrem ven, k národům.

   Způsob podpory je dvojí: Pokud chcete využít možnosti odečtu z daňového základu, použijte toto číslo účtu, vedené pod Křesťanským sdružením Tesalonika, které Vám také vystaví patřičná potvrzení: 

                                    177544038/2010 Variabilní symbol: 0500

   Pokud nevyžadujete potvrzení o darech pro nároky na odečty z daňového základu, můžete službu podpořit i přímo, na naše osobní číslo účtu: 

                                                     1602258003/0800

                                  Pro zahraniční převody: IBAN: CZ5708000000001602258003, BIC: GIBACZPX
 

   Tento účet slouží zároveň pro fakturaci služeb či materiálů, a to v případě, že některé církevní subjekty si nepřejí bližší spolupráci s námi, ani nás nechtějí obdarovat, chtějí si pouze objednat určitou službu nebo evangelizační materiály.                                           

 

   Těm z Vás, kteří jste se rozhodli podpořit naši činnost, tímto děkujeme! Zvláštní dík pak patří těm, kteří se rozhodli podporovat službu pravidelně, neboť v každé práci jsou pravidelné výdaje...