Představujeme 4 různé verze známého filmu o narození, životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše, z nichž vždy každá obsahuje 24 dabingů v různých jazycích, které jsou řazeny podle geografických a kulturních měřítek. Tato DVD jsou naší, české výroby a obsahují tedy české titulky. Cena pro zájemce je jednotná: 50,– Kč při malém odběru, při větším odběru podle množství upravujeme cenu směrem dolů. Na obálce DVD je odkaz na online verzi filmu (mnohojazyčný rozcestník nextinfo.cz). a prázdný bílý čtvereček, do kterého si můžete vložit svůj kontakt (razítko, nalepit vizitku, vepsat tel. číslo atd.)

DVD

Film Ježíš I.

   Tento disk je zaměřen na obyvatele zemí bývalého Sovětského svazu a některých geograficky souvisejících zemí Střední Asie, dále minority původem z Blízkého východu, které se však před pronásledováním z etnických a náboženských důvodů uchýlili mimo jiné zejména do států tohoto regionu,...

Film Ježíš II.

   Tento disk se zaměřuje na obyvatele Jihovýchodní Asie, tedy nejlidnatější část světa. Proto většina nejfrekventovanějších jazyků současnosti pochází právě odtud. Přesně tyto jazyky, tedy ty, kterými mluví nejvíce lidí na světě, jsou obsaženy na tomto disku...    Disk obsahuje...

Film Ježíš III.

   Tento disk je určen především obyvatelům států bývalého „Východního bloku“, tedy postkomunistických zemí Střední, Východní a Jihovýchodní Evropy. Je zde též pamatováno na národnostní menšiny této oblasti, které hovoří jinými evropskými jazyky, a dále na všudypřítomné Romy, kteří hovoří...

Film Ježíš IV.

   Tento disk soustředí svoji pozornost na obyvatele Blízkého východu, Saharské Afriky a zemí Afrického rohu. Též jsou zde obsaženy jazyky bývalých koloniálních mocností, které v tomto regionu nadále hrají roli dorozumívacích jazyků mezi různými etniky. U těchto jazyků jsme sem zahrnuli...