Film Ježíš III.

Film Ježíš III.

   Tento disk je určen především obyvatelům států bývalého „Východního bloku“, tedy postkomunistických zemí Střední, Východní a Jihovýchodní Evropy. Je zde též pamatováno na národnostní menšiny této oblasti, které hovoří jinými evropskými jazyky, a dále na všudypřítomné Romy, kteří hovoří několika odlišnými dialekty své mateřštiny.

   Na disku jsou obsaženy tyto jazyky:

Čeština                       Bosenština

Slovenština                 Turečtina

Polština                       Němčina

Běloruština                  Slovinština

Ukrajinština                 Italština 

Maďarština                  Chorvatština 

Rumunština                 Řečtina

Srbština                       Romština (Balkán)

Bulharština                  Romština (Olaši)

Makedonština              Romština (Slovensko a Česko)

Albánština                   Romština (Západní Evropa)

Kosovská albánština   Romština (Německo a jinde)