Film Ježíš III.

Film Ježíš III.

   Tento disk je určen především obyvatelům států bývalého "Východního bloku", tedy postkomunistických zemí Střední, Východní a Jihovýchodní Evropy. Je zde též pamatováno na národnostní menšiny této oblasti, které hovoří jinými evropskými jazyky, a dále na všudypřítomné Romy, kteří hovoří několika odlišnými dialekty své mateřštiny.

   Na disku jsou obsaženy tyto jazyky:

Čeština                       Bosenština

Slovenština                 Turečtina

Polština                      Němčina

Běloruština                  Slovinština

Ukrajinština                 Italština 

Maďarština                  Chorvatština 

Rumunština                 Řečtina

Srbština                      Romština-Balkán

Bulharština                  Romština-Olaši

Makedonština              Romština-Slovensko a Česko

Albánština                   Romština-Západní Evropa

Kosovská albánština     Romština-Německo a jinde