Podpora

   Jsme Tělo Kristovo a tudíž jsme vzájemně propojeni, tedy nic v Božím lidu (vyučování, modlitby, láska) neteče jednosměrně. Můžeme se vzájemně obohatit, proto je tato kategorie rozdělena do dvou částí...