Jak Vás můžeme podpořit

1. Skrze osobní návštěvu a prezentaci (případně s následnou besedou) motivovat a povzbudit Vaše společenství či jeho členy k misii.

2. Vybavit Vás evangelizačními materiály v různých jazycích.

3. Poskytujeme zájemcům biblicky podložené vyučování ohledně misie a národů (jejich kultura, jazyk, náboženství, zvyky).

4. Osobní péčí uvádět evangelisty do jejich úkolu.

5. Vypravit do Vaší oblasti misijní tým na krátkodobou pomoc.

6. Zájemcům o misii umožníme udělat osobní zkušenost skrze krátkodobý výjezd po vlasti či do zahraničí, či zprostředkujeme další kontakty na křesťany zabývajících se Vaším typem služby.