Prosinec 2023

   Tentokráte mě požádal jeden cizinec, abych ho doprovodil na jazykovou školu, kde bude skládat zkoušky z českého jazyka kvůli prodloužení pobytu. Protože to potřebuje do určitého datumu, kdy mu končí platnost cestovního pasu, nesehnal jinou možnost jít na tuto zkoušku, než asi 400 kilometrů od místa, kde bydlí. Protože se po úrazu hůře pohybuje, mám ho doprovodit, tedy dopravit se na místo a také nemá kam jít, tak bude spát u mne v karavanu. Přes den bude 8 hodin na zkoušce, a já budu mít čas jít na misii v tomto městě. Nejprve jsem nevěděl, jestli mu to mám slíbit, ale když řekl, že to bude v Hodoníně, tak jsem souhlasil: Minulou svoji misijní cestu po jižní Moravě jsem ukončil jednu vesnici před Hodonínem a slíbil jsem si, že příště navštívím právě jej. No, tak mi to pěkně vychází 8-)

   Dále asi pojedu v souvislosti se svátky navštívit rodinu, takže se ocitnu v severních Čechách a také tu bude určitě nějaká misie 8-)