Akce, které proběhly nebo se připravují...

   Protože Vás chceme přizvat k dílu, které se snažíme konat, máte možnost zjistit "o co jde" přímo na některé akci, kterou pořádáme, a o které si můžete zde předem nejdříve přečíst, co bude jejím cílem. Abychom Vás dostali do obrazu, jak akce probíhají, budeme tu zařazovat zprávy i z těch již proběhlých...

Připravujeme

Květen-Červen

Prvních deset dní v květnu jsme na výjezdě v Bosně, po návratu potřebujeme pár dní na aklimatizaci, ale v druhé polovině měsíce jsme opět v pohotovosti 8-) Protože v druhé polovině června odjíždíme na Slezsko, počítejte s tím, že celý měsíc (od 15. 5. do 15. 6.) se budeme věnovat aktivně službě v...

Březen-Duben

   Březen=měsíc daní, takže je jasné, co právě děláme 8-) Ano, trochu nějaké úřady, kolem nějaká misie, tak, jak je to u nás běžné, ale jen kolem Prahy, kam nás v uplynulém roce „zavál vítr“ 8-) -tedy myšleno přilehlé okolí, nějaké vesnice, ne vlastní metropole, pro kterou momentálně...

Únor–Březen–Duben–Květen–Červen–Červenec

   Po šťastném vykročení do nového roku jsme začali plánovat trochu dopředu 8-), takže dnes představíme naše plány rovnou na více měsíců, abyste měli čas vše zvážit, promyslet a případně se k nám připojit.     Únor: Na tento měsíc máme na výjezd určen tento termín: 20. 2. –...

Leden

   Začátkem roku máme očkováníčko, takže první týden budeme doma (tento čas vždy využíváme ke studiu, kterého máme ke své práci hodně a v karavanu se to opravdu moc nedá).     Na sobotu 13. ledna  jsme přijali pozvání od jedné skupiny evangelistů do Žamberka: Nechceme...

Listopad-Prosinec a dál... 8-)

   Zájemci o nějakou misijní zkušenost, kdo byste chtěli ještě „vyrazit“ v závěru tohoto roku, nebo se třeba jen sejít a společně plánovat něco na jaro, zde předkládám, jaké jsou možnosti: Kvůli úřadům, a podobně, budu (pravděpodobně sám ?) na přelomu listopadu a prosince v severních...

Přehled akcí na měsíce říjen a listopad:

   Zdravíme všechny aktivní lidi pro Pána a pro práci na Jeho vinici: Povzbuzujeme Vás všechny, abyste vytrvali v díle, které Vám Pán uložil, pokud se setkáváte s nepochopením, jste unaveni z „dlouhého běhu“ a další průvodní jevy této někdy těžké, ale důležité služby, připomínáme Vám pár...

Proběhlé

První shromáždění křesťanských uprchlíků v Kostelci nad Orlicí

   Zdravíme své čtenáře a navazujeme na e-mailovou zprávu, kterou jsme Vám narychlo zaslali koncem minulého týdne: Ta se týkala plánovaného shromáždění pro křesťanské uprchlíky, konaného v Kostelci nad Orlicí, kde se nachází pobytové středisko pro uprchlíky a kam se v poslední době...

Misijní týden v Teplicích

   Přinášíme krátké ohlednutí za naší prázdninovou misií: Začátkem srpna jsme vyrazili s úzkou skupinou přátel do severních Čech, do města Teplice, což je lázeňské město, vyhlášené svými léčebnými úspěchy v arabském světě, odkud sem tedy celoročně přijíždějí tisíce lázeňských hostů......

Misie v řeckých uprchlických táborech-květen 2016

   Hlásíme se opět z řecko-makedonské hranice, z práce mezi uprchlíky, kterou jsme tentokráte vedli spolu s dalšími šesti členy naší "úderné jednotky": Navázali jsme na práci předchozí skupiny a pokračovali v započaté práci: Během týdne jsme navštívili celkem 6 uprchlických táborů, které...

Návštěva uprchlíků v Idoumeni-květen 2016

   Právě se nacházíme na řecko-makedonské hranici, která je obležena uprchlíky z různých zemí, kteří se snaží dostat do Západní Evropy... Jsme v mezidobí dvou výjezdů, tedy času, kdy ke své osobní misii přibíráme týmy z Česka a ze Slovenska, abychom mohli povzbudit k misii další křesťany,...

Průzkum misijních příležitostí v Německu

   Ti z Vás, kterým leží na srdci misie, toto svaté povolání Pána Ježíše Krista své Církvi, a kteří se rádi zabýváte touto problematikou, vítejte na našich stránkách!    Před pár dny jsme se vrátili z průzkumu Německa, jakožto misijního pole... Zde jsme strávili týden, abychom...

Misijní výjezd do Drážďan

   Protože často organizujeme různé misijní výjezdy, chtěli jsme se také sami nějakého zúčastnit, abychom se setkali s jinými lidmi, kteří dělají podobnou práci se stejnou cílovou skupinou. Vyrazili jsme proto s jednou partou do Německých Drážďan, abychom se účastnili této výpravy. Mohli...

Misijní výjezd Balkán – leden 2016

   Začátkem roku jsme uspořádali misijní výjezd mezi uprchlíky, dnes Vám přinášíme ucelené ohlédnutí za tímto výjezdem: Jak jsme Vás informovali již dříve, na přelomu starého a nového roku jsme udělali ve dvou průzkum „Balkánské cesty“, jak je nazývána jedna z tras, po které...

Misijní výjezd v Srbsku – prosinec 2015

   Zdravíme naše čtenáře, se kterými bychom se chtěli podělit o čerstvé zkušenosti z „uprchlické trasy“, kterou nyní právě sledujeme v protisměru: jedeme vstříc uprchlíkům – s autem plným Evangelia, jak jinak 8-) a hledáme vhodné místo pro přijetí týmu z ČR, se kterým bychom mohli...

Modlitební sobotní výšlapy

   V průběhu listopadu jsme tři soboty po sobě parta křesťanů chodili po kopcích, kde prokazatelně působí pohané (jednotlivci či spolky). Modlili jsme se proti jejich skutkům modloslužby, které se dějí na těchto místech. Chceme se takto postavit v modlitbě proti odkřesťanšťování území...

Misijní výjezd na srbsko-chorvatskou hranici

   Zdravíme naše čtenáře po delší odmlce, která byla způsobena nadměrnou pracovní vytížeností v terénních podmínkách -tak to má být: křesťané mají pracovat v poli a ne sedět za počítačem 8-) ale pro tuto chvíli jste samozřejmě omluveni 8-) 8-)    Takže jak už je naším zvykem,...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>