Marcela

06.06.2019 13:50
   Ráda bych se podělila o svědectví spojené s misií. Je toho docela hodně a už teď by se z toho pomalu dala napsat kniha. Tak se pokusím napsat jen to nejdůležitější, co mi leží na srdci:

   Při výjezdech na misii nás úžasným způsobem Bůh spojuje do jednoty. Lidičky z různých částí republiky a denominací.  A to i díky Jardovi, který se nenechá jen tak ničím zastavit! Díky našemu Bohu a také ochotným nádobám, bez kterých by to nešlo! Jedno máme všichni společné, a to je Ježíš, a také to, že nás vysílá k národům, aby jsme přinášeli Evangelium v moci a k Ježíšově slávě.

   Na misiích zažíváme opravdové společenství a to se vším všudy. Duch Svatý se mezi námi pohybuje a dělá věci, jak On chce. Občas naráží na naši neobnovenou mysl a charaktery, ale i to pro Něj není nic, co by s námi nezvládl. Když jsem jela poprvé na misii, učila jsem se okamžitě odpouštět lidem kolem mne, kteří mne i nevědomky zranili. Misie je kouzelná v tom, že jedete autem, tělo Kristovo cestuje s Vámi, a i když se Vám něco nelíbí, jste zranění nebo cokoliv jiného – musíte prostě nasednout a jet dál. Okamžitě odhazujete problémy na Boha a spoléháte na Něj! Přichází obnova mysli a svědectví o Jeho dokonalé milosti. Nebo si můžete vybrat zůstat v cizí zemi, mezi cizími lidmi a vše s tím spojené. A tak se to někdy děje i v našich církvích. Dobrovolně se rozhodneme vystoupit. Hledáme chyby všude jinde než u sebe, vyhledáváme nové společenství nebo navštívíme církev třeba až za pár měsíců.

  Tak moc jsem roky toužila a modlila se, aby mi Bůh poslal lidi, se kterými budu moci jít do ulic kázat Evangelium, a dnes se to naplňuje.  A věřím, že je spousta Vás, kteří to teď čtete a v srdci máte touhu jít a nevidíte nikoho, kdo by šel.  A proto se nevzdávejte, stojí to za to a Bůh slyší i Vás a odpoví. Pošle Vám do cesty ty správné lidi nebo Vás nasměruje, co máte udělat nebo kam jít… Misie mi mění život k lepšímu a to v tom, že vidím více pracovat Boha a já koukám, jak to dělá. Zažívám okamžiky, kdy Evangelium prostřednictvím DVD Ježíše, lidé různých národností přijímají s velkou radostí a často jej líbají. Bůh mi dává do úst modlitby, které okamžitě naplňuje.

   V Řecku, když jsme sloužili uprchlíkům, viděla jsem, jak si nás Bůh používá, všechno zapadalo jako skládačka. Přiznám se, že jsem viděla Boha poprvé takhle jednat v jednotě s celým tělem. Už to nebyli jen jedinci.

   A teď se ještě vrátím k poslednímu výjezdu do Prahy, kde jsme vedli duchovní boj za český národ, dospělost církve a šíření Evangelia ke všem národům:

  Věřím, že tato bitva skončila vítězstvím a byla zapečetěna Ježíšovou krví! Nejvíce jsem pociťovala Boží přítomnost při nočním bdění, kde Duch Svatý jednal a poprvé jsem se zde setkala s darem výkladu jazyků. Nejvýznamnějším Božím dotekem byla pro mne misie mimo Prahu, a to v Kutné Hoře: Byli jsme svědky uzdravení ženy Boží přítomností, která měla potíže s páteří a ani jsme se za ni nemuseli modlit.

   U chrámu sv. Barbory jsme přijímali VEČEŘI PÁNĚ. Zbytek proměněného vína na Ježíšovu krev byl vylit na zem. Duch Svatý se mě na tomto místě tak dotýkal, že jsem nemohla odejít. Ocitla jsem se v okamžiku, kdy dvě Marie utíraly Ježíšovu drahocennou a svatou krev do bílých pláten, po té co byl zbičovaný. Trpěly s Ním až do poslední chvíle, než se naplnila Boží vůle, nemohly dělat nic, jen přihlížet a být mu na blízku. Byly obklopeny davem pošetilých zaslepených lidí, ale byli tam i lidé, kteří Jej milovali a nechápali, proč to musí podstoupit. Každá ta drahocenná kapka krve byla vylita za každého človíčka na zemi. Má takovou hodnotu a moc nad miliardami lidí. Ježíšova krev a tělo je stejné i dnes! Ježíš se nemění, je stále stejný - včera, dnes i na věky. Nikdy nezapomenu na toto místo, kde se mě dotklo Boží milosrdenství, a přijala jsem zjevení o životě v Ježíšově krvi! Už to není jen poznání, ale zjevené poznání!

  Díky za všechny opravdové křesťany, které mi Bůh do života poslal a posílá, abych mohla růst do Jeho dospělosti. Jsou vyjímeční tím, že dokážou zapřít sami sebe, odříci si pohodlí nebo nadbytek, drahocenný čas, upřednostnit druhého člověka před sebou samým. Jsou to POSLOVÉ LÁSKY ŽIVÉHO BOHA – JEŽÍŠE! Tito poslové kráčící po úzké cestě zažívají momenty, kdy vidí věci ostatním skryté, dostávají úkoly, které ze svých sil nemohou zvládnout a jsou pronásledováni.

  Tak Vy všichni, kteří se tu poznáváte – Nevzdávejte to! Jste solí země a nádherné BOŽÍ KRÁLOVSKÉ DĚTI!