Pavel B. III

06.06.2019 13:36

Modlitebně misijní výjezd po Severních Čechách

   Cílem bylo navštívit místa, kde není mnoho sborů ani křesťanů. Zhodnotit situaci a pokusit se něco udělat pro změnu duchovního klimatu. Podívat se v jaké duchovní atmosféře se žije v některých částech Čech, a pomoci jim, třeba i tak, že se někdo kdo žije v kraji kde je více křesťanů odstěhuje do nějaké evangeliem málo zasažené oblasti. Jsem z Jižních Čech a tak mi tato „duchovní poušť" není tak úplně neznámá. protože u nás na jihu je křesťanů také velmi málo.

Začalo se na kopci Radhošť, kde je velká socha pohanského boha Radegasta. A pokračovalo se přes Hostýn (poutní místo Pany Marie) a kopec Hoštejn směrem na západ Čech.

Jarda měl vždy na kopci krátkou přednášku o duchovních silách, které v dávné pohanské době ovládaly naše území a které se v dnešní post-křesťanské době opět derou na povrch.
Dále jsme se zastavili v Kostelci nad Orlicí kde je největší uprchlický tábor v Čechách. Jarda s Luckou zde chtěli působit a usadit se zde, ale nepodařilo se najít církev ve městě a okolí, která by byla ochotna a schopna práci a uprchlíky začít.
Pak jsme se přesunuli na Jičínsko a do oblasti Českého ráje, zde jsou hojné nálezy o raném  osídlení a také o pohanské bohoslužbě - modloslužbě. Vždy na kopci jsme se modlili za český národ a lid v okolí kopce aby mu Bůh odpustil uctívání cizích bohů a smiloval se. Udělali jsme Večeři Páně, aby Kristova krev očistila místo nečistých obřadů a smyla hříchy. Aby lidé mohli být uvolněni pro přijetí Krista a smíření s Bohem.
Po modlitbách je vždy potřeba, aby bylo šířeno evangelium, to jsme zajistili tak, že jsme sešli do blízkého města, například jsme takto navštívili město Turnov a mluvili s místními lidmi i cizinci o Bohu a předávali jsme jim Bible a film Ježíš na DVD. Skutečně jsme viděli, jak se situace změnila, neboť právě v Turnově jsme během hodiny mohli mluvit s poměrně velkým množství lidí a to jsme město vůbec neznali a lidé byli velmi milí.
Evangelizační materiály jsme také pokládali na veřejná místa, protože někteří lidé by třeba Bibli nepřijali jako dar, ale pokud jí někde naleznou, rádi si jí vezmou a snad i přečtou.
Také jsme navštívili horu Říp. Město Terezín. Horu Radobýl u Litoměřic (Radobýl bylo jméno syna Libuše a Přemysla Oráče). A ves Stadice odkud pocházel Přemysl Oráč.
Celý výjezd jsme zakončili ve městě Jirkově u Chomutova, kde jsme navštívili místní církev a povzbuzovali je, aby se připojili k naší evangelizační práci a úsilí o ozdravení duchovního klimatu naší země.
Za sebe musím říci, že se mi výjezd moc líbil, protože jsem mohl spojit výlety na kopce a hrady, což mám velmi rád, s užitečnou službou pro Pána a lidi.
Pán vám mocně žehnej a těším se, že se na nějakém dalším výjezdu třeba potkáme.
                                                                                                                               Pavel Bouchal