Tomáš 2.

06.06.2019 13:49

   Mám nové svědectví ve službě národům v Česku, se kterým bych se dnes chtěl s Vámi podělit. Věřím, že Vás povzbudí a posílí ve Vaší víře a lásce ke Kristu:

   Přemýšlel jsem, jak u nás ve městě, kde žiji, mohu předat Evangelium cizincům, tak jsem se rozhodl pro arabsky mluvící lékaře, kterých je u nás ve městě několik. Problém byl v tom, že bylo něco, co mi bránilo předat jim tištěné Evangelium. V cizině to bylo pro mne jednoduché, přišlo mi to tam snadné, ale ve vlastním městě, jako by tu byla neviditelná zeď strachu, která tomu zabraňovala, ale já jsem se nevzdal a tak jsem přišel s nápadem, že koupím obálky a pošlu těmto lidem film Ježíš a natištěné Evangelium v jejich jazyce a tak jsem to také udělal. Na poště jsem koupil obálky a jednu obálku jsem poslal poštou jednomu arabskému lékaři a dalším dvěma lékařům jsem odnesl dopis přímo do nemocnice, kde jsem je na recepci zanechal a poprosil jsem recepční, aby jim předala tyto dopisy, až půjdou lékaři domů. Nevím, zda si to přečetli, ale věřím, že si to Bůh použije. Ještě bych rád dodal, že při této příležitosti, když jsem byl na poště, jsem koupil obálku, která byla speciálně určena pro osobu v Číně, která se jmenuje Yongxin. Jedná se o opata šaolinského kláštera v Číně. Ano, myslím to vážně, tento opat je nejvyšší představený Šaolinu. Poslal jsem mu doporučený dopis, ve kterém bylo umístěno tištěné Evangelium v čínském jazyce. Obálka byla odeslána a věřím, že byla i doručena do těch správných rukou. Při dnešních možnostech můžete Evangelium dostat do míst i dalekých během chvilky. Já sám nemám tolik peněz na cestu do Číny a asi nebudu mít příležitost se setkat osobně s představeným šaolinského kláštera, ale poslat mu dopis s nejradostnější zprávou, která je tomuto světu dána, mohu. Věřím, že Vás příběhy, které jsou 100% pravdivé, povzbudí a inspirují.

                                                                                                                        S pozdravem Tomáš