Misijní týden v Teplicích

Misijní týden v Teplicích

   Přinášíme krátké ohlednutí za naší prázdninovou misií: Začátkem srpna jsme vyrazili s úzkou skupinou přátel do severních Čech, do města Teplice, což je lázeňské město, vyhlášené svými léčebnými úspěchy v arabském světě, odkud sem tedy celoročně přijíždějí tisíce lázeňských hostů... Těmto a dalším cizincům, např. vietnamským obchodníkům, jsme se snažili přinést Evangelium.

   Celý pobyt jsme pojali jako jakýsi "otevírací": plánovali jsme totiž podobnou misii již několik let dopředu, ale stále jsme ji nemohli realizovat: buď jsme neměli nahlášené lidi, nebo potom náhle onemocněli, nevyšlo nám ubytování, dokonce jsme zažili i opozici od kazatelů sborů, ze kterých měli přijít pomáhat dobrovolníci, a další potíže (komunikační, atd.). Cítili jsme, že "někdo" nebo "něco" si nepřeje tuto misii a potřebovali jsme to celé jaksi "prorazit" či "otevřít", to znamená v duchu průkopnické služby či průkopnického myšlení prostě přijet na místo a navzdory všem protivenstvím začít tuto práci a věřit, že se rozjede, problémy překonáme a nakonec dosáhneme toho, co nám Bůh ukládá zde vykonat: tedy jednoduše dělat to, do čeho nás Bůh vede a čekat, že nám On i tuto práci potvrdí. A tak bez ohledu na okolnosti jsme si stanovili termín, sezvali další křesťany a "rozjeli jsme to" 8-)

   I tak se dostavily problémy: někdy komunikační mezi námi a dobrovolníky, často se dostavovaly zdravotní potíže lidem, kteří chtěli přijet, nahlášeným lidem se nějak měnily termíny jiných akcí, takže se to vzájemně krylo, atd. Např. jednomu bratrovi volali na mobil, že mu praskla voda v bytě, tak musel narychlo odjet...

   Vedle opozice, kterou jsme až "hmatatelně" zažívali, na druhou stranu práce s cizinci šla skvěle: snad se ani nestalo, že by někdo odmítl nabízený výtisk Evangelia, radovali se, že jsme je oslovili, mohli jsme se pustit i do hlubších rozhovorů, všichni na nás měli čas... Potvrdil se nám verš, který pro tuto akci přijal od Pána jeden bratr: Iz.52:7

   Obvzláště Arabové byli velice milí: slušní, citliví, zvídaví... Pohostinní: v jedné arabské restauraci, kam jsme zašli, abychom navázali kontakty, nám číšník (Arab) řekl: ,,No, tady je to drahé, pro bohaté Araby, ale nevadí: Vám jako Čechům dáme slevu, Vy asi nemáte tolik peněz..." Za chvíli přišli hosté, otec se synem, chtěli si s námi povídat, prý: ,,Tolik jsme se chtěli dát do řeči s Čechy, ale moc nám to nešlo, oni málo umí anglicky, nebo s námi nechtějí mluvit..." -Mohli jsme jim nejen dát každému výtisk Evangelia a DVD s filmem "Ježíš", ale i si více popovídat a více mluvit o Kristu. Místo toho, aby se nějak urazili nebo naštvali, což by čekala většina Čechů, zaradovali se a pozvali nás na jídlo. Když zjistili, že už jsme jedli, zavolali číšníka a řekli mu, ať nám náš účet přepíše k nim (bylo nás celkem 7).

   V jiných rozhovorech se nám zase svěřovali, jak jsou rádi, že se zde mohou léčit, vyprávěli nám o svých bolestech, atd. Např. jeden Arab vyprávěl o své nemocné mamince, že zkusila různé léčby a nakonec si vzal v bance půjčku 50 tisíc dolarů, aby mohli letět do Česka, ubytovat se zde a pobýt tři měsíce, i s dalšími členy rodiny, aby nebyla sama, a že skutečně jí léčba přinesla úlevu.

   To, co nám chybělo po dobu našeho pobytu, bylo více sester, které by si mohly popovídat se ženami z Arábie, my jako muži je nemůžeme oslovovat, je to pro ně neslušné... Také bychom potřebovali do služby více rodin s dětmi: Arabské rodiny mají s sebou vždy dostatek dětí a kdyby si ty naše, české, s nimi začaly hrát, byl by to perfektní most, jak navázat bližší vztahy s těmito rodinami...

   Přemýšlejte o tom prosím, a ozvěte se nám, až pojedeme příště 8-) A také se za nás můžete modlit, abychom jako manželský pár měli v pravý čas děti, abychom už skutečně byli "kompletní" a tudíž více "kompetentní" na misii 8-)

   Chceme zde také poděkovat teplickému sboru CBH a jeho jednotlivým členům za finanční podporu, díky které jsme měli na tuto akci dostatek financí na vytištění Evangelií pro nezasažené národy! Ať Vám Bůh žehná a sílíte v počtu i ve víře!!! 8-)

   Tímto to tedy nekončí: Věříme, že jsme něco "prorazili" a chceme se v dohledné době do tohoto regionu vrátit, abychom pokračovali v naší práci, která, jak připomínáme, je otevřená pro každého, tedy i pro Vás 8-)

Fotogalerie: Misijní týden v Teplicích