Modlitební sobotní výšlapy

Modlitební sobotní výšlapy

   V průběhu listopadu jsme tři soboty po sobě parta křesťanů chodili po kopcích, kde prokazatelně působí pohané (jednotlivci či spolky). Modlili jsme se proti jejich skutkům modloslužby, které se dějí na těchto místech. Chceme se takto postavit v modlitbě proti odkřesťanšťování území Česka a jeho zpohanštění, které má za následek, jak věříme, za prvé pád do hříchu naší společnosti a za druhé v reakci na to vzestupující islamizace („když neudělají pořádek křesťané, udělají jej muslimové“).

   Kéž Bůh dá milost naší zemi, aby byla očištěna od různých nečistot, kéž dá i sílu české Církvi postavit se proti těmto trendům a připravovat cestu Páně do srdcí obyvatel českých zemí!

   Samozřejmě náplň naší činnosti nebyly pouze tyto modlitby, vždy v týdnu mezi zmíněnými sobotami jsme měli nabitý program: práce na výrobě nových Evangelií, prezentace služby ve sborech, kterých vždy koncem roku přibude, různé besedy v církvích, klubech, atd. a radostná práce: rozesílání potřebných Evangelií různým skupinám lidí, kteří nově vkročili do služby cizincům, či nyní uprchlíkům, z čehož je vidět, že se rozšiřuje počet křesťanů, kteří se ve svém okolí chápou příležitostí vyjít s Evangeliem „ven“!