Říjnový misijní výjezd v Srbsku

   Minulý týden jsme zakončili misijní pobyt v severním Srbsku, kde se na hranicích s Maďarskem pokoušejí proniknout do prostoru EU uprchlíci různých národností: Celkem nás tu společně sloužilo 6 lidí, navštívili jsme pohraniční městečko, kde se mezi vlakovou a autobusovou zastávkou pohybují odmítnutí žadatelé, kteří vyčkávají na novou příležitost... Dále jsme sloužili v okolí záchytného centra, kde se uprchlíci mohou vysprchovat, ohřát se, vyprat si oblečení, atd. Dovnitř centra jsme neměli přístup, ale postavili jsme se u příjezdové silnice a postavili si stoleček s Evangelii. Procházející lidé se zastavovali, dávali se do rozhovoru, brali si nabízené Evangelium, mnozí si je rovnou začali číst opodál na mezi...

   Humanitární pomoc jsme nenabízeli, z důvodů, že tuto nabízela jiná organizace u svého stolku také u silničky, tak abychom si nekonkurovali, ale také jsme viděli, že vše nutné k životu tito lidé již dostávají. Soustředili jsme se na samotné Evangelium. Druhý důvod byl, že jsme tu byli jen na dva dny a nebyl tudíž čas se blíže seznámit, vyslechnout si osudy lidí, zjistit jejich potřeby: Pokud chceme dávat, chceme dávat adresně, a ne jen náhodně kolemjdoucím, kteří sotva se něco šustne, postaví se do řady a natáhnou ruce...

   Jsme rádi, že si opět noví lidé mohli vyzkoušet něco z misijní praxe. Vidíme, že je důležité pokračovat v tom, co jsme přijali, že máme dělat: stále nové výjezdy, aby další a další křesťané mohli udělat misijní zkušenost 8-) Jen vidíme, že je důležité vytrvat nejen v tom, co nám ukázal Pán, že máme dělat, ale i v tom, jak to máme dělat: Můžeme zkoušet nové postupy, nápady, ale potřebujeme se držet určitých zásad, které jsme přijali již od počátku, např. jedna z nich je pořádat několikadenní výjezdy, abychom správně naplnili a využili čas. Pokus dělat i kratší a méně náročné výjezdy selhal: byl cítit nedostatek času, nemohli jsme rozvinout určité nápady, naopak, do čeho jsme se pustili, probíhalo v určitém tlaku... Za optimální model našich výjezdů nadále považujeme spojit dva víkendy, ideálně proložit nějakým svátkem a strávit na výjezdu aspoň 8 dní. Píši to zde proto, abyste Vy, kteří uvažujete jet příště s námi, už předběžně plánovali svoji dovolenou na příští rok! 8-) 

   Jinak vidím důležitost tohoto pobytu, i těch dalších, v tom, že nám odkrývají pozadí celého fenoménu uprchlictví, + odkrýváme další fakta kolem této, právě probíhající, uprchlické vlny: doma při čtení novin se nedozvíte to, co přímo "Ort und Stelle" Každý náš pobyt nám ukazuje další souvislosti: Ať už čteme noviny, mluvíme s uprchlíky nebo s místními lidmi, s policisty, úředníky, vždy se dozvíme něco nového a zajímavého. Pokud má česká církev nabrat misijní kurs (ale nejprve samozřejmě misijní smýšlení 8-), bude potřebovat tyto informace, nebude se moci opírat o zprávy z tisku, o dojmy nabyté surfováním na internetu...

   Každý účastník těchto cest je tedy cenný: Může podat pravdivý obraz o situaci (a příležitostech) svému společenství. Stejně tak tímto hlasem můžeš být příště třeba právě Ty! 8-)