Vánoční misie 2014

Vánoční misie 2014

Využili jsme období vánočních svátků a uspořádali během něj misijní pobyt v Praze, během kterého mohli naši dobrovolníci týmově spolupracovat na misii mezi národy, které zde žijí... 

   Tým charakterizovaly dvě skupiny: Noví zájemci, kteří si přijeli zkusit misii na "vlastní kůži" a také zkušenější křesťané, kteří jak prohlubovali své zkušenosti a znalosti, tak předávali ty zažité čerstvým dobrovolníkům, kterým se věnovali po všech stránkách, a tak mohli dorůstat do svých rolí budoucích vůdců misijního hnutí...

   Celkem se nás vystřídalo 25 účastníků z různých koutů republiky, bratrů a sester přicházejících z rozličných sborů české církve. Tato různorodost byla pro mnohé z nás inspirací, kdy jsme se mohli dovídat o dalších pohledech na Boží Slovo, poznat praxi (zbožnost) jiných křesťanů, než jsme my sami, atd. Takže jsme sloužili nejen jako církev světu, ale i sobě vzájemně...

   Odhadem jsme oslovili něco kolem 500-ti lidí různých národností, z nichž většina přijala jako dárek nějaký evangelizační leták ve své rodné řeči, či fim „Ježíš“ – s některými jsme mohli navázat osobnější rozhovor.

   Pro mne osobně byl na celé akci povzbuzující fakt, že se účastnili dobrovolníci každého věku i stavu, všichni jsme spolu dobře vycházeli. Zejména mne potěšila rodina s malými dětmi, která evangelizovala ve městě s kočárkem. Beru to jako příklad pravé zbožnosti, nelpět na vánoční rodinné pohodě zavřeni v bytě, ale svorně, coby rodina, vyjít s Dobrou zprávou o Spasiteli mezi ztracené a hledající...

   V závěru našeho pobytu jsme také navštívili dvě místa úzce spjatá s důležitými historickými událostmi našeho národa, a to Zelenou horu a horu Říp, kde jsme se modlili s Večeří Páně za budoucnost našeho národa.

   Celá akce se vydařila a společně se těšíme na další, na které jsi zván-zvána i Ty! Podrobnější informace budou včas vyvěšeny na tomto webu, proto sledujte naší rubriku Novinky.

   S přáním pokoje uprostřed náročné služby v roce 2015 za tým:

                                                                                                  Jarda (Ondřej, administrátor)