Vánoční misijní výjezd mezi uprchlíky v Srbsku

Vánoční misijní výjezd mezi uprchlíky v Srbsku

Vítejte na této stránce Ti z Vás, kteří uvažujete o účasti na nějakém misijním díle či akci. Tento článek by Vám měl posloužit jako inspirace, co se dá dělat, ale také jako ukázka naší činnosti, pokud máte otázky, co vlastně a jak děláme, a zda by byl pro Vás vhodný právě tento typ misie...

   Takže další z řady výjezdů, které jsme poslední dobou organizovali, se konal v době vánočních prázdnin, aby mohli jet studenti (a učitelé 8-) škol, ale i pracovníci firem, kteří si již během roku vyčerpali dovolenou, ale na tento čas mají od svého zaměstnavatele zvláštní volno.

   Vyrazili jsme již po několikáté do Srbska mezi uprchlíky, tam, kde k nim máme svobodný přístup, to znamená kdesi v polích před hranicí EU, kterou se snaží překonat, kde si staví své stany, či obsazují prázdné objekty. Mohli jsme s desítky uprchlíků trávit čas, vézt rozhovory, přiblížit se jim, vyslechnout je, modlit se s nimi a vtisknout jim nejen do ruky, ale věříme, že i do srdce Evangelium. 

   Zvláštní na celé situaci byl fakt, že hraniční pásmo mezi Srbskem a Maďarskem tvoří v tom "našem" úseku poušť, takže kdo toužíte po misii mezi muslimy na poušti ve stanech, nemusíte letět do Afriky nebo na Blízký Východ, ale můžete klidně příště s námi vyrazit opět do Srbska 8-)

   Složila se opravdu skvělá parta deseti lidí, a o tom se chci nyní trochu více rozepsat, protože tým a týmová spolupráce, to je v podstatě polovina naší práce: Společně se sjedeme na konkrétní místo za konkrétním účelem, ale jsme tolik odlišní: Pocházíme z různých regionů Česka a Slovenska (pro někoho, pro mne osobně stále "Československa" 8-), z různého kulturního, ale i církevního prostředí a máme se naučit spolupracovat, respektovat se vzájemně ve své odlišnosti, překonat rozdílnosti a soustředit se na jednoho Pána a na Jeho žeň. Je to i prostor, kde se můžeme jeden od druhého inspirovat, v oblastech, kde již máme např. "vyježděné koleje", tedy to, co a jak se má dělat, čemu se má věřit, apod. A najednou slyšíte jiný pohled na věc od svého souseda na pokoji či v sedačce auta, kterým míříte za cílem, který nám vytýčil Pán. Pak nezbývá, než si to najít v Bibli, konfrontovat "horké" verše se svojí myslí, ptát se Ducha Svatého, co tím míní a otevřít své srdce na to, že ještě nejsme zcela vyučeni, tedy v podstatě si musíme připomenout, jaká má být naše identita: Učedníci Ježíše 8-)

   Vedle společného (či vzájemného 8-) učednictví a vedle vlastní misie jsme také mohli strávit příjemný čas (Vánoce=přeci jen dovolená, že? 8-) poznáváním okolí a ochutnávkami místních kulinářských specialit -reklama na příští výjezdy 8-)

   Tým se také spontánně rozhodl udělat sbírku na uprchlíky (s určitou částkou oddělenou z Vašich darů jsme již předem počítali v naší službě), takže jsme v mrazech mohli nakoupit rukavice, čepice, ponožky, bundy a boty pro ty nejpotřebnější. Také nějaké hry pro děti. Vařili jsme indický čaj, což také v zimě přišlo vhod, navíc jsme měli kolem čeho se sesednout a "stolovat".

   Zvláštní chvíle byla ta, kdy dva z účastníků začali nabízet uprchlíkům modlitby za uzdravení, většina si stěžovala na bolesti kloubů, které jsou následkem brodění ledovou vodou, kterou se snažili podplazit ostnaté dráty na hranici. Nejen, že dovolili, abychom se za ně modlili ke "křesťanskému Bohu", ale všichni zaznamenali zlepšení, úlevu od bolestí, což vyvolalo zvědavost, více otázek o křesťanství a větší zájem o výtisky Evangelia, která brali do svých rukou opravdu s úctou a četli je s vážností.

   Fenomén, se kterým se často setkáváme, tak tomu bylo i tentokrát, je, že mnozí uprchlíci již ve své vlasti toužili opustit islám a prozkoumat křesťanství, zdali to není to pravé pro ně. Byli opravdu rádi, že jim tedy křesťané vyšli vstříc a objasnili jim mnohé otázky a ještě donesli Evangelium, které si mohou nyní přečíst ve své mateřštině. A to je zase to, co se líbí mně: Že nikomu nic nevnucujeme, nikoho nepřesvědčujeme, ale že stojíme ke službě těm, kteří hledají a mají opravdový zájem. Zkrátka, když to sedne, jako ..... na hrnec 8-)

   Pro doplnění představy, jak jsme se měli, přikládám pár fotografií, můžete si představit hodnotu této práce a nějak jí podpořit, třeba osobní účastí na příštím výjezdu 8-)