Velikonoční misie

Velikonoční misie

Využili jsme velikonočních prázdnin a vyrazili do Prahy, kde žije množství cizinců, kterým se zde téměř nikdo nevěnuje... V tomto čase byla dobrá příležitost pro studenty, kteří měli volno ze školy, ale i pro pracující, kteří díky velikonočnímu pondělí mohli dorazit na prodloužený víkend a věnovat tento čas namísto koledám či televiznímu programu misii. Někteří dokonce byli ochotni vybrat si několik dní dovolené a ještě si tak prodloužit pobyt a zintenzívnit svoji službu zde spolu s námi...

   Celkem jsme zde strávili službou 10 dní, každý den se k nám přidávali další a další účastníci, dokonce i tři pražští křesťané! Ve špičce nás byla skupina celkem 20-ti služebníků, pro které se tento pobyt stal cenným tréninkem pro tento typ misie, kterým se zabýváme. Odhadem jsme mohli Evangeliem oslovit něco kolem 1000 cizinců, z nichž mnozí měli skutečně velice kladné reakce, často až dojemné. Na závěr našeho pobytu nám Bůh dokonce dal možnost být u toho, kdy povolal do svého království nového syna! Byl to muž původem z Afriky, kterého se silně dotkl Pán, že jsme raději přestali vyhledávat další ztracené a věnovali jsme zbývající čas právě jemu, za což nám později srdečně děkoval a prožili jsme vzácné chvíle ve společné modlitbě.

   Na závěr byla většina účastníků výjezdu tak silně povzbuzena, že si brali evangelizační materiály na cestu do vlaku a do autobusu a rozhodli se ještě pokračovat ve službě jak po cestě, tak i doma ve svém městě, za což jsem vděčný Bohu, že se misie nestala pouhou víke„ndovkou“, ale naopak pokračuje a roste jak do kvantity, zároveň do hloubky, tak i do šíře, míněno geograficky, všude tam, odkud byli naši účastníci!

   Vždy před vlastní misií jsme také vedli duchovní boj za očistu konkrétních míst, která byla v minulosti v době starých Slovanů zasvěcena různým kultům a vyvyšovali jsme zde Ježíše jako Pána všech pánů. Také jsme vedli duchovní boj za naší očistu (pokání), abychom byli před Bohem čistí a použitelní, abychom oprostili svoji mysl od nánosu tohoto světa, otevřeli ji ještě více pro Boží věci a připodobnili se Mu tak. Náš boj probíhal klasicky, tak, jak jsme již zvyklí: Jednu celou noc jsme věnovali bdění pro Hospodina a modlitbám za misii, za naše životy, aby si nás Bůh povolal, poslal a použil tak, jak potřebuje pro růst Božího království. -Byl to čas, kdy jsme mnozí dostali nové nasměrování do života s Ním, nové impulsy...

   Součástí naší misie bylo též vyslání nového misionáře, kdy na posledním výjezdu s námi se tohoto muže dotkla potřeba misie mezi muslimy, konkrétně vnímal Velikou Británii... Ihned po návratu domů jednal a dal výpověď v zaměstnání, připravil na změnu svojí rodinu, vybavil se od nás evangelizačními materiály v příslušných jazycích, nastudoval dostupné materiály o islámu a o národech, kterých se jeho služba bude týkat a nyní, těsně před odjezdem ještě spolu s námi strávil několik dní služby a než definitivně odjel do Anglie, kde si bude hledat zaměstnání a příležitosti k misii ve svém novém působišti, jsme se za něj mohli modlit a uspořádat na něj sbírku, aby věděl, že česká strana stojí za ním a podporuje jej v jeho rozhodnutí. Vidíme, že skrze naší službu povstávají noví služebníci, kteří budou schopni samostatně působit tam, kam je Pán volá a naše misijní platforma jim může nadále poskytovat oporu. Věříme, že právě toto je náš úkol a že v budoucnu uvidíme další a další misionáře, jak povstávají, rostou, upevňují se ve svém povolání, překonávají sami sebe a jsou mocnou zbraní v ruce Toho, který je Pánem žně! Vy všichni, kteří podporujete toto dílo, na tom máte svůj podíl!

   Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se aktivně účastnili a zároveň vyzvat křesťany v Praze, kde žije nejvíce cizinců v našem národě, aby nadále neopomíjeli tyto příchozí z mnoha národů, kteří žijí kolem nich, v jejich městě, aby se účastnili naší misie, nebo si vytvořili svůj koncept, aby akceptovali misijní výzvu našeho Pána (Mt.28:19) a vyšli se svým pokladem mezi národy ve svém okolí... rádi Vám v tom pomůžeme! Ostatní prosím, abyste využili své kontakty s křesťany z Prahy a vybízeli je k tomu, aby se chopili tohoto úkolu: pojďme společně pozvednout povědomí o této potřebě!