Ohlédnutí za 10 lety služby

Zahraniční misijní výjezdy VI.

16.06.2021 12:58
   Stále se držíme našeho tématu, kterým je uprchlická krize z let 2015 a 2016. V těch letech jsme s manželkou střídavě žili v Česku a v zemích jihovýchodní Evropy. Doma jsme organizovali nábor dobrovolníků, sbírky oblečení a výrobu misijních materiálů, v zahraničí jsme pak přijímali...

Zahraniční misijní výjezdy V.

21.05.2021 15:35
   Tak dosud jsem popsal začátky našich misií, které byly pořádané mezi léty 2009 až 2015. Právě tento rok přinesl změnu, a to v kvantitě služby. Dosud jsme „jeli v malém“ a trénovali jsme se pro to, co mělo přijít: Velká uprchlická vlna. Od teď jsme zintenzivnili naši práci: Začali...

Zahraniční misijní výjezdy IV.

07.05.2021 16:43
   Dnes volně pokračujeme ve vzpomínání na uplynulá léta misijních výjezdů: Ne, že by tato kapitola už byla uzavřena a nám nezbyly než vzpomínky, to ne! Naopak: Výjezdy stále běží a budou pokračovat i v budoucnu. Tyto články mají posloužit těm, kteří ještě váhají, pochybují, nebo z...

Zahraniční misijní výjezdy III.

01.04.2021 11:40
  Minule jsem své vyprávění přerušil v bodě, kdy jsme se s týmem nacházeli během misijního výjezdu na řeckém pobřeží ve městě Patra. Tady plynule navážeme, a můžeme pokračovat:   Takže co jsme zde zažívali? Z televizní reportáže jsme věděli o velkém množství afghánských...

Zahraniční misijní výjezdy II.

20.03.2021 17:27
   Dnes budeme pokračovat v našem vyprávění o počátcích zahraničních výjezdů, které se postupem let staly pevnou součástí naší služby…    Ano, pořád ještě jsme v tomto tématu „v počátcích“. Minule jsem povyprávěl o úplně prvních výjezdech, které organizoval někdo jiný, a já se...

Zahraniční misijní výjezdy

04.03.2021 19:47
   V našem vzpomínání jsme již probrali různá témata, většinou v tom pořadí, jak se různé události staly v řadě za sebou… Můžeme tedy pokračovat tím, co přišlo dále, a to byly misijní výjezdy mimo naši republiku, do zahraničí. Tyto nebyly původně vůbec v plánu – od začátku jsem chápal...

Cestování + jazyky (ještě jednou 8-)

04.12.2020 14:18
   Minulé dva díly byly věnovány cestování a jazykové průpravě misionáře, což jsou určitě dvě související věci – když někam jedete, také se tam chcete domluvit.    Mám zato, že jsem ještě tato témata nevyčerpal, a můžeme u nich ještě tedy zůstat 8-)    Takže co to...

Jazyky

05.11.2020 10:03
   Tak kde jsme to skončili minule? Ahá, už vím: Cirkus Azbukistán 8-) Ano, ano, tušíte správně, dnes bude řeč o jazykové vybavenosti misionářů 8-)    Samozřejmě: Misie a jazyky, to k sobě neodmyslitelně patří, jak by jinak vypadalo naše plnění příkazu Kristova: „Jděte ke všem...

Cestování

02.10.2020 19:55
   Tak minule jsme si napsali něco o našem karavanu, ale nejsme to jen my, kdo cestujeme karavanem, jsou to samozřejmě i další misionáři, kteří by nám také mohli napsat své příběhy, např. s jedněmi jsme se potkali na pobřeží v Řecku, když jsme byli na službě mezi uprchlíky, kteří se zde...

Karavan

01.09.2020 21:08
   Tak naše minulé téma bylo celkem obsáhlé, dalo by se shrnout do jedné myšlenky, a to, že jako dělníci na Boží vinici nejsme povoláni pouze sklízet plody, ale také průběžně pracovat na tomto vinohradu 8-)    Přemýšlel jsem, jaké téma bychom si mohli otevřít tentokrát, a vyšlo...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>