Pavel K.

06.06.2019 13:47

   Na jedné z pastorálek (jsem pastorem jednoho sboru) jsem se setkal s Jardovou službou. Osobně ji tam prezentoval a velmi mne to zasáhlo. Rozhodl jsem se tedy Jardu osobně oslovit a zjistit více informací. Vyměnili jsme si telefony a maily a asi za měsíc jsem Jardu pozval na víkend k nám domů, abych jej a jeho službu mohl více poznat, ještě před tím, než bych tomu otevřel naše společenství. Z tohoto setkání vznikla nejenom spolupráce, ale i obohacující přátelství. Jarda k nám potom přijížděl pravidelně a vedl vzdělávací lekce ohledně misie, které ke konci vedl v praxi. Díky tomuto u nás vznikl samostatný misijní tým, ve kterém je aktivně zapojena i naše mládež. Službu Jardy vnímám jako velmi požehnanou a pro církev potřebnou. Ovoce této služby je otevření se ven a jako vedlejší požehnání vidím, že přichází požehnání i dovnitř. Osobně mohu tuto službu jen doporučit. Dovolím si tu popsat pár zkušeností, pokud byste se do této služby chtěli zapojit a Jardu pozvat:
   Jako velmi důležité považuji modlitební nasazení sboru za tuto službu (je to opravdu duchovní boj) a také je velmi důležitá komunikace vedení sboru s Jardou. Uvědomil jsem si, že je potřeba za Jardou modlitebně stát a zajímat se o jeho potřeby, nejenom „přijeď a udělej”. Jsem přesvědčen, že je potřeba myslet na toto dopředu, aby se mohl Jarda na službu, ke které ho Pán povolal, plně soustředit. Pokud jej pozvete, myslete na to, zaslouží si to. Velmi si vážím, že se tomu cele odevzdal a podpora této služby může dle mého názoru probíhat i skrze praktickou podporu Jardy. I tato oblast komunikace a organizační a praktické pomoci může být příležitostí pro někoho u Vás ve sboru jak se do misie zapojit. Nejdříve jsem téměř vše zajišťoval sám, časem se však našel člověk, který mohl misijní tým převzít. Nyní chodí do ulic sami, bez Jardy, a zažívají skvělá svědectví toho, co Bůh dělá a je to povzbuzením pro celý sbor. Jsem přesvědčen, že je to i díky Jardově důkladné teoretické přípravě týmu. Určitě tuto část misie nepodceňujte. Lekce, které má Jarda připravené, jsou velmi obohacující a díky nim se také náš misijní tým mohl lépe poznat a připravit na praxi. Tato služba je také skvělou příležitostí ke spolupráci s dalšími sbory ve městě. Církev je více zaměřená na to, proč tu vlastně jsme – získávat lidi pro Krista. Tato služba také přináší velké požehnání v tom, že otevírá spoustu možností dalším lidem, kteří hledají, jak se mohou do Božího díla zapojit.